VedKom logo  

Kommunikation mellem professionelle


Totalkommunikation for Projekt Værktøjskassen

Projekt Værktøjskassen er nedsat på initiativ af Dansk Industri og Energistyrelsen og finansieres af Energistyrelsen via de grønne afgifter. Formålet er at hjælpe danske virksomheder med at effektivisere energiforbruget.

 

Fra appetitvækkere til værktøjer

Energiledelse I 1995 lagde vi kommunikationsstrategien og i fire år fungerede vi som informationsafdeling. Med fokus på virksomheder, som allerede var motiverede for at effektivisere deres energiforbrug har vi udarbejdet: Appetitvækkere, der gav inspiration og gode argumenter for at sætte fokus på energiforbruget. Vist energiansvarlige, hvor de bør sætte ind. Givet konkrete værktøjer til hvordan de i praksis kan effektivisere det faktiske forbrug.

Resultatet er en integreret informationspakke med inspiratorisk materiale til initiativtagere og influenter, støtte og eksempler til de ansvarlige - og konkrete værktøjer til de udførende.

Med en kombination af intensivt pressearbejde, spotannoncer, synlighed på nettet, løbende påvirkning via informationsbreve, brochurer med cases, metodebeskrivelser og konkrete værktøjer, gå-hjem-møder, udstillinger og Erfa-grupper.

Styret af en fælles profil og målet om ikke bare at hjælpe virksomhederne og de ansvarlige i gang - men hjælpe dem til succes.

1998 blev et hektisk år:

6 gå-hjem-møder over hele landet hos demonstrationsvirksomheder, der har arbejdet med energiledelse og energibesparelser i praksis, hvor vi stod for invitationer, valg af adresser og distribution

6 CASE- og 6 TEMA-beskrivelser med erfaringer og resultater fra de enkelte projekter

Produktion af 3 værktøjsbrochurer om EGI-Key til udvikling og beregning af energinøgletal, om effektivisering af rumvarmeforbruget – og ikke mindst om en model til energinøgletal, hvor vi har kombineret almindelige regnskabers krav til enkle og standardiserede nøgletal med energiledelsens og energistyringens behov for information og fleksibilitet

6 Informationsbreve, som er distribueret til en støt voksende skare af "abonnenter" (ca. 1.700), der alle aktivt har bedt om at modtage det gratis blad

En løbende og intensiv pressekontakt, som alene i 1998 har givet små 50.000 millimeter (total ca. 90.000 mm) i dag- og fagblade og i høj grad har præget debatten om mulighederne for at effektivisere energien

Deltagelse på DanMiljø ’98 og SIM ’98, hvor vi stod for produktion af stand og bemanding, udleverede i alt ca. 5.000 brochurer samt skaffede ca. 250 nye "abonnenter"

Det bliver alt i alt til 27 brochurer – eller en hver anden uge året rundt!

Gennemført lokal annoncekampagne efter 6 nye demonstrationsvirksomheder, hvilket gav 50 henvendelser og over 25 relevante virksomheder at vælge imellem.

Gennemført landsdækkende annoncekampagne efter 15-20 nye demonstrationsvirksomheder, hvilket gav 150 henvendelser og over 75 relevante virksomheder at vælge imellem.

Efter en licitation, hvor Energistyrelsen ønskede at samle al kommunikation, står vi primært for udstillinger samt løbende opdatering af det eksisterende materiale.